انا لله و انا اليه راجعون

 

سارا

يک هفته از شهادت ناجوانمردانه ناتاشا(فاطمه) ۱۸ ساله که توسط فرقه ظاله بهاييت و توسط خانواده اش انجام شد می گذرد. خوشا به سعادت او که اکنون در کنار مادر خويش فاطمه زهرا جای گرفته و هزاران بار مقامش والاتر و بالاتر از ماست.

اما آيا گروهک محکوم به شکست بهاييت خوشحالند از اينکه سارای ما را گرفتند. خوشحالند که فاطمه ما را شهيد کردند. امام فرمودند بکشيد ما را ملت ما بيدارتر می شود.

آقا مهدی می آيد و انتقام خون فاطمه را خواهد گرفت.  در اين شکی نيست اما ايا ما بايد بنشينيم و کاری انجام ندهيم وظيفه ما چيست.برای اطلاع از وظيفه مان به اين ادزس مراجعه کنيد

http://seyyedanjavi.persianblog.ir

اميدوارم بريد و مطالعه کنيد.

اما سخنی با فاطمه

 

سارا جان٬‌دست تقدير تو را به عرش اعلی کشاند و ما را در بهت و حيرت کشانيد که چگونه تو يک شبه می آيی و می روی و ما........

سعادتمند گرديدی و از اين بابت خوشحاليم و البته غبطه .............

ايا ما را نيز يادی خواهی نمود و ايا شفاعت ما را انجام می دهی.ما محتاج سفارش تو هستيم و سخت مشتاق ديدارت.

بخواه که ما را نيز از آن جام سيراب گردانند و پيمانه ای از آن را به ما دهند

سارای پاک و مهربان:

نبودت غمی بزرگ بر ما وارد کرده و بدان که نمی گذاريم خونت پايمال گردد.انتقامت را خواهيم گرفت همانطور که مهدی انتقام سيلی مادرش را خواهد گرفت.

سارا

سارای خوب همه

ببين که چگونه دوستانت در فراقت اندوهگينند.ببين چگونه برای تو مويه می کنند.به ايشان نظری از لطف بينداز.

خسته ام و تاب نوشتن نيست.باز می نويسم از تو و تز امثال تو

شايد روزها...ماهها...سالها

 

اللهم عجل لوليک الفرج

آمين