ا محبوب

... و چه لحظه پر سوز و گدازی است

گاه وداع،

خاصه آنکه بدانی بر درگاه ابدیت

معشوق تو را

به میهمانی دیدار خویش خواهد برد

و دیه دیدار جانان ،

جان تو خواهد بود.

 

... آه ای آبروی مردانگی و ای معنای ایثار ،

بر آستان کرمت ،

بار گناه و روی سیاه آورده ایم.

باشد که در پگاه دیدار یار ،

از اسیران کمند خویش یاد آری

 

 

ای که در محفل معشوق ازل جا داری

یاد دار آنکه گه قرب ز ما یاد آری

 

 

 

 

اللهم عجل لولیک الفرج

 

آمین