سلام

نميدونم چرا بعضی ها می خوان خودشون رو به آدم بچسبونن.مثلا يه نفر هست که مدام به ما ابراز محبت ميکنه. فکرتون جای بد نره همجنسيم . اما به  هر حال خودشو به ما می چسبونه.

شايد برا شما هم اتفاق افتاده باشه و ندونين که چه جوری ميشه اونو از خودتون جدا کنين. و البته شايد هم تونسين اونو جدا کنين.پس اگه موفق شدين خوش به حالتونه اما اگه نشدين.  متاسفم .

اما بعضی ها خوبه که به آدم بچسبن. البته اگه بچسبن. بذارين واضحتر بگم . بعضی آدما اگه بچسبن خوبه مثل معشوقه آدم  نمی دونين که چه کيفی داره . حالا اين معشوقه می تونه خيلی ها باشه. مثلا يه دختر و يا يه پسر . برا بعضی هم می تونه بالاتر از اين حرفا باشه . مثل يه آدم آسمونی که بهش امام زمان می گن.  من  نمی خوام در اين مورد بگم آخه خيلی وارد نيسم و می ترسم خراب کنم . اما چيزی که مهمه اينه که آدم بايد معشوق داشته باشه. و البته بی وفا هم نباشه. يه نفر که همدم آدم باشه .  همدم و همراز. شايد مهدی باشه. حتما هست . ميگی نه امتحان کن اونوقت می فهمی من چی می گم.  حالشو ببر

 

ترانه ها ٬ نچيده٬ رسيده٬ کال افتاد          ترانه عشق است که پيشتر در دلم افتاد

کسی به قامت يارم نظر نمی انداخت          همان زمان که شکستم نظر به او افتاد

ز کوی يار چو گذر کردم نشاط دل بشکست          در آن زمان که ديد چشم دگر به سوی يار افتاد

دلی شکسته و قد خميده در فراق يار اکنون          به غربتم٬‌اما نگاه يار کجا افتاد؟

هوايی دل شو که تا دلت بيند          چه می کشم بعد غصه ای که به دل افتاد

چه کس توان بود که شرح بر دلم آرد؟          که من خموش بودم و از غصه بر لبم افتاد

 

به هر حال يک نصيحت به تمام شما می کنم و اون اينه که به همه کس و در همه جا مهر ورزی کنيد. محبت بورزيد تا به شما محبت بورزند. اين رمز زندگيست.

راسی از شعر خوشتون اومد. مال خودم بودا. نريد جای ديگه به اسم خودتون بخونيدا مگرنه حسابی قاط می زنم اينجوری: حالا يکی نيس بگه مگه چی نوشته بذاريد واسه خودش حال کنه 

دوستون دارم و اميدوارم زنده

باشين

                           خوش باشين