سلام خدا

خسته شدم خدا پس کی مهدی رو می فرسی

قربونت برم.قربون اون صبرت برم که پر از........

خدايا مگه  ما چقدر قراره عمر کنيم تا آقامونو ببينيم

مگه ما چقدر می تونيم صبر داشته باشيم

صبر تا کی

تحمل تا کی

خدا جو ن مگه نميبينی چه بلايی دارن سر بچه شيعه ها می يارن

خدايا سارا هم شهيد شد

اون يه شبه اومد و گرفت و رفت اما من.......

لياقتشو ندارم می دونم

خدا جون دوست دارم

يه ذره هم منو تحويل بگير

يه نگاه

يه گوشه چشم

مرا به گوشه ای از يک نگاه مهمان کن

به اين تسلی خوش گاه گاه مهمان کن

اگر چه غرق گناهم ولی دلم پاک است

مرا به خاطر اين بی گناه مهمان کن

 

عاشقتم

 

تو رو به بزرگيت قسم ميدم آقامو بفرس

همين حالا

اللهم عجل لوليک الفرج

آمين