سوشیانس

هر صبح، پنجره ام را به سمت تو باز می کنم. تویی که با آمدنت، کبوترهای امن یجیب دانه بر می دارند و پر میکشند به سوی آسمان

اسفند 95
1 پست
بهمن 95
1 پست
دی 95
1 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
3 پست
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
1 پست
دی 93
1 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
1 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
1 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
10 پست
خرداد 91
5 پست
اسفند 90
18 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
21 پست
آذر 90
18 پست
آبان 90
16 پست
مهر 90
35 پست
شهریور 90
11 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
4 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
3 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
1 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
مهر 86
1 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
1 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
1 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
1 پست
خرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
بهمن 84
2 پست
دی 84
2 پست
آذر 84
1 پست
آبان 84
1 پست
مهر 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
مرداد 84
1 پست
تیر 84
1 پست
خرداد 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
بهمن 83
2 پست
دی 83
1 پست
آذر 83
2 پست
آبان 83
1 پست
مهر 83
1 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
1 پست
تیر 83
2 پست
خرداد 83
1 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
11 پست
دی 82
3 پست
انقلاب
1 پست
هنر
1 پست
سوشیانس
190 پست
دلتنگی
46 پست
گل_مریم
39 پست
سعدی
3 پست
حافظ
2 پست
شعر
17 پست
مهدوی
1 پست
شب
2 پست
عاقبت
1 پست
یاس
2 پست
175
1 پست
خدا
4 پست
پریشانی
2 پست
نقطه
2 پست
مرگ
12 پست
شعر_نو
2 پست
ناراحتی
5 پست
نارفیق
1 پست
صحیفه
1 پست
تهران
2 پست
عصر_شعر
1 پست
بیانیه
2 پست
محکومیت
1 پست
رنجنامه
23 پست
شعر_سپید
7 پست
سیلو
1 پست
ترانه
2 پست
عاشقانه
2 پست
خرابم
1 پست
عشق
6 پست
شکارسری
1 پست
رهبری
2 پست
کتاب
3 پست
شب_شعر
1 پست
موسیقی
1 پست
حقوق
1 پست
غم
2 پست
وفات
1 پست
دنیا
1 پست
حدیث
1 پست
تنهایی
28 پست
غم_و_زجر
2 پست
نثر_ادبی
7 پست
غیرت
1 پست
بن_بست
1 پست
گل_نرگس
21 پست
سیاست
1 پست
انتخابات
1 پست
سلام
2 پست
اندوه
1 پست
شهید
3 پست
شاعر
1 پست
شاه_چراغ
1 پست
پاره
46 پست
خزان
1 پست
پاییز
1 پست
مهتاب
3 پست
طبیب
3 پست
اعتراض
2 پست
جانباز
2 پست
خورشید
1 پست
ماه
3 پست
شفا
1 پست
دوری
5 پست
چشم
2 پست
بستر
1 پست
طومار
1 پست
میانمار
1 پست
نوشتن
1 پست
خاموش
1 پست
غم_و_غصه
1 پست
فراموشی
1 پست
آسمان
1 پست
ساز
1 پست
قطعه
2 پست
زندانی
1 پست
انتظار
3 پست
میلاد
3 پست
عارفانه
9 پست
آرزو
2 پست
لحظه_ها
1 پست
شهادت
2 پست
گل
1 پست
فرشته
1 پست
خداحافط
1 پست
شوق
9 پست
ستاره
3 پست
گذر_ایام
2 پست
زندگی
5 پست
عمر
2 پست
شـمـسـه
1 پست
بغض
2 پست
گل_یاس
1 پست
سهم_ما
1 پست
پنجره
1 پست
شرح_فراق
1 پست
تلخی
2 پست
شیراز
4 پست
پیوند
1 پست
برف
1 پست
وصال
1 پست
پروانه
1 پست
باد_صبا
1 پست
نیایش
4 پست
پروردگار
3 پست
توانمندی
1 پست
امید
1 پست
افسردگی
1 پست
دل_شکسته
2 پست
خط_آخر
1 پست
آموختن
1 پست
سوال
1 پست
منجی
2 پست
بارخدایا
1 پست
تسلیم
1 پست
امام_رضا
5 پست
مشهد
2 پست
خراسان
1 پست
نور
2 پست
عطیه
1 پست
نه_دی
1 پست
پرچین_شب
1 پست
خواهر
4 پست
شب_یلدا
1 پست
آب_شدن
1 پست
رنگ
1 پست
تبریز
1 پست
شاه_گلی
1 پست
شهرزاد
1 پست
عاشورا
1 پست
حسین_(ع)
2 پست
محرم
1 پست
علی_اصغر
1 پست
بیمار
1 پست
خودکشی
1 پست
تمام
1 پست
مباهله
1 پست
ناهید
1 پست
نامه
6 پست
عصبانیت
2 پست
زجرنامه
1 پست
سوختن
5 پست
نثر
2 پست
عزیزترین
1 پست
شمعدانی
1 پست
سرد_و_سنگ
1 پست
ابدیت
1 پست
قسمت
1 پست
ساعت
1 پست
دل
2 پست
زمان
1 پست
وفاداری
1 پست
قرار
1 پست
بی_قراری
1 پست
باران
2 پست
باور
2 پست
ساحره
4 پست
باختن
2 پست
آتش
1 پست
سعید
2 پست
زهرا
2 پست
گور
1 پست
درود
1 پست
مسخر
1 پست
بیماری
2 پست
دلگیر
5 پست
نرگس
7 پست
تردید
1 پست
نابودی
1 پست
رحمت
1 پست
حکمت
1 پست
دوره_گرد
1 پست
علاف
1 پست
هرزه_گرد
1 پست
عیدی
1 پست
مهدی
1 پست
امتحان
1 پست
مزمل
3 پست
مزاحمت
2 پست
قضاوت
1 پست
بدبختی
1 پست
بخشایش
1 پست
انسان
2 پست
اشتباه
1 پست
اخلاق
1 پست
گفتار
2 پست
دعا
2 پست
رهبر
1 پست
قبرستان
1 پست
استاد
1 پست
معلم
1 پست
مشق
2 پست
ماه_در_آب
1 پست
اقیانوس
1 پست
مهربانی
2 پست
سرطان
1 پست
لیبی
1 پست
پدر_و_پسر
1 پست
مصراته
1 پست
خط
1 پست
لیلی
1 پست
بهار
1 پست
غزال
1 پست
روز_معلم
1 پست
مهدویت
1 پست
عسل
1 پست
توالی
1 پست
خفقان
1 پست
تولد
1 پست
روز_زمین
1 پست
مصیبت
1 پست
روزکشی
1 پست
فیلم
1 پست
سینما
1 پست
دهنمکی
1 پست
سال_نو
1 پست
ولایت
1 پست
مولا
1 پست
راز
1 پست
الست
1 پست
بخودآ
1 پست
مصحف
2 پست
محرم_راز
1 پست
رفتن
1 پست
دل_گیر
1 پست
سوت_قطار
1 پست
علی
1 پست
شیعه
1 پست
شب_قدر
1 پست