قواعد بازی را رعایت می کنیم

تنها چهار سال از انتخابات هشتاد و هشت می گذرد. انتخاباتی که تلخی روزهای بعد از آن هنوز از یادمان نرفته. هنوز فراموش نکرده ایم شنبه پس از انتخابات را که برای شادی انتخاب رییس جمهور 24 میلیونی مان به خیابان ها آمدیم اما با آتش دود معترضان مواجه شدیم. با شیشه های شکسته، فریادهای در هم تنیده. و ما تنها «نظاره گر» بودیم. نظاره گر بودیم که چطور رای ما را نادیده انگاشتند و تهمت تقلب به انتخابمان زدند. نظاره گر بودیم که به خاطر رای نیاوردن کاندیدای محبوبشان، به کاندیدای محبوبمان تهمت دروغگو بودن را بستند و نظام ما را زیر سوال بردند. همین نظامی که کاندیدای محبوبشان و رییس جمهور منتخب دوره یازدهممان را چند صد هزار رای (کمی بیشتر از 50% آرا) پیروز انتخابات اعلام کرد.

ما به این نکته اعتقاد داریم که در هر انتخابات تنها یک نفر می تواند پیروز میدان باشد. و امکان شکست برای کاندیدای ما وجود دارد. ما به این نکته نیز واقفیم که انتخابات این دوره در همان سیستم و زیر سایه ی همان نظام و همان رهبری شکل گرفت که  چهار سال قبل، مدعیان تقلب در انتخابات با طرح این ادعای واهی هزینه های هنگفتی را به ملت و دولت و نظام وارد کردند. در حالیکه خیلی از همان تهمت زنندگان، خیلی های دیگر را این بار به رای دادن ترغیب کردند و حتا از نظرات سفت و سخت چند روز مانده به انتخابات برگشتند و کاندیدای محبوبشان را هم به بقیه معرفی کردند. ما برعکس آن ها درباره ی این تغییرات قضاوت نمی کنیم. می گوییم انشاا... که خیر است و چه خیری بهتر از این که انتخاب همان کاندیدا به ایشان ثابت کرد همه ی بیانیه ها و ادعاها لزوما درست نیستند.

ما هوچیگری نمی کنیم. به خیابان ها نمی ریزیم. به اموال عمومی آسیب نمی رسانیم و می دانیم که کاندیداهای دیگر هم عاقلتر از آنند که هوادارانشان را بعد از شکست به نزاع خیابانی بخوانند و بیانیه های واهی صادر کنند. ما به رفیقانمان، برادران و خواهرانمان و عزیزان دیگری که کاندیدای محبوبشان پیروز شده است پشت نمی کنیم. فحش نمی دهیم و ادعای دزدیده شدن رای مان را نمی کنیم.

ما به ایشان و به رئیس جمهور کشورمان آقای روحانی تبریک می گوییم. به خودمان هم تبریک می گوییم که خداوند که لطف و ستایش او را سزاست به ما چنان سعه ی صدر و بینش و دانشی عطا کرده که بدانیم و بفهمیم هدف غایی همه ی این انتخابها آبادانی و سرافرازی ایران است و آسایش ملت ایران. و این سرافرازی به دست نمی آید مگر در سایه ی اتحاد.

/ 3 نظر / 20 بازدید

ديديم واقعا چه آسايش و سرافرازي رئيس جمهور منتخب شما در اين 8 سال به ما داد. خيلي خوبه كه ان قدر اعتماد به نفس بالايي داريد و حالا براي اينكه مورد حمله قرار نگيريد مجبوريد خودتون رو آدم هاي منطقي و روشنفكري نشون بديد. خيلي تعجب ميكنم. چه بلايي ديگه بايد سرمون مي اومد كه نيومد...

[من نبودم]

[من نبودم]