برای شهدای غواص

صد و هفتاد و پنج روز اینجا نشستم

صد و هفتاد و پنج روز مداوم

تا خبری از تو بیاید

نیامد

#

گفتند کوسه ها تو را خورده اند

کوسه های اروند

یونس به صدا در آمد

اما صدای تو نیامد

#

امروز آمده ای

امروز که مادرت رفته

و برادرت پدربزرگی ست

و من قامت خمیده ام

#

سیم ها جمع شدند

خط ها بسته شدند

خط شکن ها مرد شدند

اما خبری از تو نیامد

#

حالا که آمدی

وقت رفتن من است

پسری آمد تا پدری برود

/ 0 نظر / 34 بازدید