بی بهشت

فروردین به پایان می رسد

و فردا

اردیبهشت از راه می رسد

اردی بهشت، بی بهشت !

+

فردا اول اردی بهشت است

/ 2 نظر / 2 بازدید
الهدی

اردی بهشت بی بهشت! قشنگ گفتید...