زنگ آخر

تلفن
کار را تمام کرد
ضربه آخر
+
من از کوه دلگیرم، بیزارم .... !
و از تاتر
و از هر چه که جای خالی تو باشد.

/ 2 نظر / 24 بازدید
محدثه

زیبا بود به من هم سر بزن

سایه

کوچه ها ، کافه ها هر جا که با تو بوده ام نیستی... برمیگردم ، تنها... آیینه خودم را دیدم نکند پرکشیدی از هوای دلم ؟؟