برای یکصد و هفتاد و پنج شهید غواص

استراحت می کنم

با دست باز

بر روی گل

روی چمن

در دشت لار

*

شرمنده ام

از خون تو

از روی تو 

از دست بند دست تو

اما برادر جان بدان

آسوده ام

آسوده ام از برکت

تک قطره های خون تو

*

من روی خاک

تو زیر خاک

من از زمین

تو از سما

مرغی رها

با دست باز

دستم بگیر

از آسمان

/ 0 نظر / 30 بازدید