برای ابراهیم

یا حق

امروز 23 بهمن است. درست 12 سال پیش تو رفتی ابراهیم. و هنوز چشم های من در این شهر شلوغ به دنبال تو می گردد.

انگار که گوشه ی یکی از همین خیابانها مشغول کاری و دوربینت را به دوش داری.

امروز و در تمام طول روزم، یاد تو را به سوگ نشسته ام.

رحمت خدا بر تو و روح پاکت باد.

/ 0 نظر / 26 بازدید