دانه ای مهربانی

1
یک اتفاق تلخ
یک لحظه قلب من
یک گوشه ای بایست
ای همطراز درد
....
باقی بهانه است
تنها تویی نگاه
ای ماجرای من


2
قلبم را
در دستانت بگیر
و دانه ای "مهربانی" بکار
بگذار در این سلول تنهایی
تنها «تو» باشی با من
جانانم

 

3
صبح خمیازه می کشد
و جای خالی تو
آفتابی می شود

 

 
4
دلتنگ نیستم
تنها
نگاهم را به پنجره دوخته ام
تا تو بیایی
و دلم را بیاوری

/ 0 نظر / 22 بازدید