تکرار

عشق
         تکرار مهربانی ست
اما تکراری نیست
    مثل کوه که تکرار سنگ هایش را
    مثل جنگل که تکرار درخت هایش را .....
(حمیدرضا شکارسری)

+

تکرار می شودم
          هر بامداد از کنارت
          هر شامگاه در کنارت
          هر لحظه در پناهت

(م . ب) 

/ 4 نظر / 24 بازدید

سلام .. عشق دروغی بیش نیست برای ادم های درجه سه ...

رهگذر

سلام .. عشق دروغی بیش نیست برای ادم های درجه سه ...

بنده خدا

تکرار می شدم.....نه، می شودم! .

ماهی لپ دار

اولی خیلی خوب بود[گل][گل]