ملالی نیست

ملالی نیست
به جز دوری
و بی تابی
و یک احساس تنهایی 

/ 2 نظر / 18 بازدید
محمد

بند انداز برقي اتوماتيك بانوان==>>>> http://esfshop.in/sa2280_37116_%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86.html ================================================ ساعت سخنگو==>>>> http://esfshop.in/tala2283_37116_%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88.html ================================================ كتاب ملودي عاشقانه زيستن==>>>> http://esfshop.in/pa448_37116_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%86.html ================================================ معجزه اي در افزايش قد==>>>> http://esfshop.in/cd16_37116_%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A7%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%8A%D8%B4-%D9%82%D8%AF.html ================================================ عينك ريبن مدل كت 2012==>>>> http://esfshop.in/g-tala2113_3

...

تنها که باشی فرقی ندارد کجا باشی هر جا باشی دلتنگی