# گل_مریم

ساحره

ساحره که آمد لباس دین بر تن کرد جنیان بر بالینش حاضر شدند سحر کرد همه را مسخر کرد جهان را گل ها را گل مرا
/ 0 نظر / 11 بازدید