به همین سادگی

«سلام»

همه چیز از همین یک کلمه شروع شد.

از همین «سلام» ساده

که من «سلام»  کردم،

                               و تو پاسخ دادی

به همین سادگی.

/ 6 نظر / 27 بازدید
گمنام

یبمکغابلامکلاخحتغساحنیکبانکبانیبائ.وربامکلتحفخیبمکذئبذمکئقبف

جوکستان

سلام همیشه نشر دین در قالب فضای مذهبی نیست گاهی اوقات هم می شه در قالب های جدید دین رو منتشر کرد. با چنین هدفی وبلاگی را با نام جوکستان و با هدف القاء غیر مستقیم مطالب مذهبی از جمله حجاب افتتتاح کردیم و انشاء الله تا چند روز آینده به این هدف خواهیم پرداخت. اگرشما موافق باشید با هم تبادل لینک کنیم. منتظرم یا علی التماس دعا

...

سلام

باران

سلام!

زهرا

سلام