مهربان بی منت

 

کتاب را که دادم گفتم: این برای شما و تقدیم به شماست.

کتاب را آرام گرفت و ورق زد و بخشی را خواند و تبسم کرد. بلند و طولانی. گفت: ما که قابل این حرفها نیستیم.

مرد مهربان بود.

/ 3 نظر / 26 بازدید
شاد

شوخی میکنی؟؟؟؟؟؟؟ شما ها چشمهایتان را بستید یا گوشهایتان را؟ یا هردو و فقط در جیبتان ار باز گذاشتید که ار همان مهربان بی منت پربشه؟؟؟؟

گمنام

خاک بر سر کسانی که امام زمان خودشون رو گم کردن و به هر کی چنگ میزنن و بزرگش میکنن برات متاسفم